Skriv ein dialog, ein samtale mellom to personar (eller dyr, om du vil).

I dialogen skal du flette inn følgande ord:

  • rosa
  • moskus
  • prisme
  • paraplysyndrom