Det seiast at Ernest Hemingway inngjekk eit veddemål, ein gong han var full: Eg skal klare å skrive ei novelle på berre seks ord!

Resultatet blei det du kan sjå på biletet. “For sale: Baby shoes. Never worn.”

Det kan vere nyttig å øve seg på å skrive kort. Det kan ligge mykje meining mellom orda og mellom linene. Klarer du å skrive ei novelle på seks ord? Eller kanskje ei twitternovelle?

Mange har brukt Twitter for å vise fram både korte noveller og dikt, du kan sjå døme her:

Frode Grytten

140 Characters

18 Twitter Short Stories That Prove Tweets Can Be Literary Too

Helge Torvund