Drømmer? Virkelighet? Umulig?

Men drømmer blir virkelighet om man selv ønsker det.