Jeg ser den store elgen der den står, majestetisk i blomsterbedet til mor. Han nibler på petuniaene og rosene, om de er røde eller hvite gjør ingen forskjell for han. Etter en stund velger han å gå videre til hekken, men før han når hekken våkner pappa og begynner å rope, elgen løper ut mellom husene og foran en bil.

Av Sander Klokk