Hva er viktigst, penger eller å leve? Dette er spørsmålet har jeg stilt meg selv, hele mitt liv. Gir penger deg muligheten til å leve eller er å leve valutaen for hele verden.

I denne verden er penger det som gir makt. Og makt er kontroll. Men hvor kommer penger fra? Industri, bedrifter, forbrenning. Alle ned sine gode og onde sider. En påvirkning de har til felles er global oppvarming. Men hvor kommer jeg inn i dette spetakkelet? Vell, jeg er den som prøver å stoppe denne forferdelig utvikling vi har kommet oss inn i. Jeg vil stoppe pengetanken, og heller få folk til å tenke på en fremtid der vi faktisk lever og ikke ligger i graven.