Category

Skriveoppgåve

To perspektiv

Same historie kan bli ganske annleis om ho blir fortalt av to ulike personar. I denne oppgåva skal de skrive om same hending, frå to ulike perspektiv. Til dømes kan de skrive om ei jente som krasjar med sykkelen og ein gutt… Continue Reading →

Kort og godt

Det seiast at Ernest Hemingway inngjekk eit veddemål, ein gong han var full: Eg skal klare å skrive ei novelle på berre seks ord! Resultatet blei det du kan sjå på biletet. “For sale: Baby shoes. Never worn.” Det kan… Continue Reading →

Skrivespurt

Set på ein timer – sei 2 minutt – og skriv konstant i dei to minutta. Ikkje tenk på kva du skal skrive og i alle fall ikkje om det blir bra. Står du fast, sjå rundt deg og skriv… Continue Reading →

Personskildring

I ein tekst er det viktig å ha gode karakterar, personar du har blitt kjend med. Etter kvart byrjar dei kanskje til og med å ha eigne meiningar og leve sine eigne liv, fordi du har blitt så godt kjend… Continue Reading →

Kva for kjensle?

Ingen blir trist av å lese ordet trist. Ikkje glad av ordet glede heller. Eg er opptatt av språk, men tenker da på det som finst bak orda […] Det er stor skilnad på ei god bok og ferdigtygde fiskebollar…. Continue Reading →

© 2021 Skrivefri — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑